MOLENHOEKDAG VERPLAATST NAAR 2021

Molenhoekdag gaat dit jaar niet door. Het coronavirus staat de organisatie van ons dorpsfeest in de weg, waardoor wij de lastige beslissing hebben moeten nemen om de jubileumeditie te verschuiven naar 4 en 5 september 2021. Voor het eerst sinds de allereerste Molenhoekdag gevierd werd in 1971, kan het feest dit jaar niet doorgaan.

Evenementenmaatregel
Wij hebben een aantal zaken in overweging genomen. Eén punt wat als rode draad steeds terug kwam in die overwegingen, is de onzekerheid. In de actuele maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, mogen er tot 1 september geen evenementen georganiseerd worden. Molenhoekdag 2020 zou daar met 5 en 6 september net buiten vallen, maar een realistische, vooruitziende blik zegt ons dat de evenementenmaatregel nog met een x-periode verlengd zal worden. Het risico dat Molenhoekdag 2020 uiteindelijk niet door mág gaan en wij alle voorbereidingen en afspraken terug moeten draaien, is daarmee te groot.

Financiële onzekerheid
Door die onzekerheid, ontstaat er ook op financieel gebied een te grote uitdaging. Molenhoekdag is een gratis evenement, voor en door Molenhoekers. Om ons dorpsfeest te kunnen bekostigen, gaan wij ieder jaar actief aan de slag om bedrijven en ondernemers te benaderen; hun financiële bijdragen zijn voor Molenhoekdag onmisbaar. Wij kunnen geen sponsors werven voor een evenement waarvan niet zeker is of het wel gevierd mag worden. Bovendien hebben wij twijfels of we door de coronacrisis wel aan voldoende middelen kunnen komen, omdat er wellicht sponsors zijn die noodgedwongen andere keuzes moeten maken.

Veilige omgeving
Als laatste reden zijn wij als organisatie bang dat we geen veilige omgeving kunnen garanderen. Ieders gezondheid staat voor ons nog altijd met stip op nummer 1. Los van de vraag of er na 1 september wel weer evenementen georganiseerd mogen worden, zullen wij als organisatie dit jaar niet in staat zijn om er op toe te kunnen zien dat de regels nageleefd worden. Organiseren wij een feest, dan willen wij onze bezoekers, vrijwilligers, artiesten, kraamhouders, omwonenden en andere betrokkenen een veilige omgeving kunnen bieden. Het risico dat er te veel bezoekers zullen zijn voor onze handhavingscapaciteit, is te groot.

Wij wensen al onze trouwe sponsoren, vrijwilligers, artiesten, organisatoren, dorpsgenoten en andere bezoekers ontzettend veel gezondheid en sterkte toe in deze uitdagende periode. Hopelijk komen we er allemaal sterker uit. Laten we er samen voor zorgen dat we er volgend jaar een bruisend feest van kunnen maken!